tirsdag 3. november 2009

Om å ta ansvar for seg sjølv

Kommunikasjon med andre mennesker gjer me heile dagen, til alle tider. Men veldig ofte vert det ein kommunikasjossvikt som fører til konflikt. Ofte "dumpar" (?) me opp i små konfliktar, enten med dei me deler hus med eller med feks kollegaer.  Eg har vore på seminar i dag, i kommunikasjon og konfliktløysing. Utruleg tankevekkande og lærerikt!  Psykolog Jan Atle Andersen, snakka i 3t, kunne sete i 3t til. Ikkje for da, eg har hatt gleda av å høyre han før, i 3 dagar til ende. Men likevel vil eg ha meir!! 

Av det han snakka om, er det 2 ting eg skal prøve å forbedre meg på! Må begynne i det små :o)

Eg skal ta ansvar for mine eigne følelsar og reaksjonar. Eg skal aldri (?) meir sei at nokon eller noko irriterar meg!!! Eg skal heller sei; eg lar meg bli irritert! Då gjer eg meg sjølv ansvarleg for den reaksjonene eller følelsen eg har. Nyttig taktikk, trur eg....

Det andre er at eg skal akseptere andre slik dei er.... Burde ikkje vore så vanskeleg, men veit eg ikkje alltid gjer det... 

Eg kan ikkje endre nokon andre enn meg sjølv,  og då skal eg byrja med det fra i dag av!!

God kommunikasjon til dåke alle i bloglandia!!